Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam - Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam, 52B Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ - Số 34 đường Tôn Thất Thuyết, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Đối với lô đất tại xã Cam An: Buổi sáng vào lúc 7h30 – 8h30, ngày 29/11/2019 tại UBND xã Cam An, huyện Cam Lộ.

- Đối với các lô đất tại xã Cam Thanh: Buổi sáng vào lúc 9h00 – 11h00, ngày 29/11/2019 tại UBND xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: - Quyền sử dụng 01 lô đất tại thôn Trúc Khê, xã Cam An, huyện Cam Lộ.

- Quyền sử dụng 02 lô đất tại thôn Phú Ngạn và thôn Cam Lộ, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ.

5. Giá khởi điểm, mức nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm:

+ Đối với lô đất tại xã Cam An: 978.600.000đ

+ Đối với các lô đất tại xã Cam Thanh: từ 216.540.000đ đến 392.000.000đ

- Mức nộp tiền đặt trước: Theo danh mục nộp tiền ký quỹ các lô đất kèm theo

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước: Ngày 26 và 27/11/2019, khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam số 3904 201 004913 mở tại NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cam Lộ.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu lô thì nộp tiền đặt trước tương ứng với từng số lô đất tham gia đấu giá.

* Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Kể từ ngày thông báo đến ngày 23/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (trong giờ làm việc).

- Từ ngày 25/11/2019 đến 26/11/2019 tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ (trong giờ hành chính).

* Điều kiện: + Hộ gia đình, cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu (kèm 01 bản photo/hồ sơ).

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam).

+ Giấy nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ.

* Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ với Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, Điện thoại: 0233.3604 678 hoặc Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam, Điện thoại: 0915 044 246.