Ngày 29/11/2019, đấu giá 5,267m3 gỗ cây Sao tại tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Tân Uyên ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; Địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, Khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Tân Uyên; Địa chỉ: Khu 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá: 07 cây Sao (Khối lượng gỗ là: 5,267m3). Tài sản tại Khuôn viên Phòng Khám đa khoa phường Thái Hòa, khu phố An Thành, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết tài sản tại Biên bản định giá ngày 09/10/2019 của Hội đồng định giá tài sản thị xã Tân Uyên)

- Giá khởi điểm: 21.068.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, không trăm sáu mươi tám ngàn đồng). Người mua trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc cưa cắt cây hoặc vận chuyển đối với tài sản trúng đấu giá.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Công văn số 2474/UBND-KTTH ngày 28/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thanh lý 07 cây sao trong khuôn viên Phòng khám đa khoa khu vực Thái Hòa, Khu phố An THành, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên;

+ Công văn số 2499/UBND-KTTH ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc thanh lý 07 cây Sao trong khuôn viên Phòng Khám đa khoa khu vực Thái Hòa;

+ Biên bản về việc định giá 09/10/2019 của Hội Đồng định giá tài sản thị xã Tân Uyên;

+ Tờ trình số 474/TTr-TCKH ngày 22/10/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc ký hợp đồng đơn vị bán đấu giá tài sản thanh lý 07 cây Sao tại Phòng Khám đa khoa phường Thái Hòa;

+ Công văn số 4628/UBND-KTTH ngày 23/10/2019 của Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên về việc hợp đồng đơn vị bán đấu giá tài sản 07 cây Sao trong khuôn viên Phòng Khám đa khoa khu vực Thái Hòa.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/11/2019 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập (Nộp trực tiếp);

- Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

  - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là: 20% so với giá khởi điểm;

  - Hình thức, phương thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên;

  - Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: ngày 29/11/2019, dự kiến vào lúc: 09 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  - Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  - Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725(Thanh).