Ngày 29/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

(BĐT) - Chi nhánh Công ty cổ phần BĐG Sao Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn ủy quyền như sau: