Ngày 28/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: