Ngày 28/2/2020, đấu giá vật tư thiết bị thanh lý tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là (đấu giá gộp, không bán riêng lẻ) vào ngày 28/2/2020 do Bệnh viện Bãi Cháy ủy quyền như sau:

 

STT

Tên vật tư, thiết bị

Đơn vị

Số lượng

Giá khởi điểm

1

Bộ nội soi tiêu hóa. Ký hiệu: EPK - 150C. Hãng sản xuất: Pentax. Xuất xứ: Nhật Bản. S/N: EA010809

bộ

1

 

150.000

2

Bộ nội soi tiêu hóa. Ký hiệu: EPK - 150C. Hãng sản xuất: Pentax.Xuất xứ: Nhật Bản. S/N: EA010813

bộ

1

 

150.000

3

Hệ thống X- quang tăng sáng truyền hình. Ký hiệu: EX Quatro. Hãng sản xuất: Shimadzu. Xuất xứ: Nhật Bản.

hệ thống

1

 

3.200.000

4

Máy siêu âm màu 4D. Ký hiệu: Acusson X500. Hãng sản xuất: Siemens. Xuất xứ: Đức. S/N: LAZ 1342

cái

1

 

400.000

5

Máy siêu âm chuyên tim. Sigma 5000 Imagic El. Hãng sản xuất: Kontron Medical. Xuất xứ: Pháp. S/N: 0820215

cái

1

 

450.000

6

Bộ dụng cụ tán sỏi tiết niệu ngược dòng. Ký hiệu: 276300 20. Hãng sản xuất: Karl Storz. Xuất xứ: Đức. S/N: IC1439

bộ

1

 

800.000

- Lưu ý: Hiện trạng máy đã hỏng không sử dụng được.

- Tổng giá khởi điểm: 5.150.000 đồng (Năm triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng và đăng ký sở hữu tài sản (nếu có). Người mua được tài sản chi trả các loại thuế, chi phí (nếu có).

- Tiền đặt trước: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện Bãi Cháy; Địa chỉ: Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng /hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng chẵn cho một bộ hồ sơ).

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00 đến 16h00 ngày 14/02/2020 đến ngày 25/02/2020.

- Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 19/02/2020 và ngày 21/02/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi bảo quản tài sản của Bệnh viện Bãi Cháy.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ đến 16h00’ các ngày 25/02; 26/02; 27/02/2020.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 14giờ 00 phút ngày 28/02/2020.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.816.731.

* Cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản .

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu do Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh phát hành);

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật.

- Đơn vị tham gia chứng minh đủ điều kiện xử lý chất thải nguy hại.

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định nộp bằng tiền mặt tại công ty hoặc vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.   

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.