Ngày 28/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/11/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp; Địa chỉ: số 382, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười; Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

3. Đặc điểm tài sản: Đấu giá quyền sử dụng trên địa bàn huyện Tháp Mười gồm: 04 nền lô F thuộc quy hoạch chợ đường thét và 02 nền lô F thuộc quy hoạch cụm dân cư Ngã ba Đường Thét; 01 nền lô A, 03 nền lô B thuộc Chợ thanh Mỹ mở rộng; 01 nền lô Y cụm dân cư trung tâm xã Thanh Mỹ mở rộng, 01 nền lô Đ khu dân cư Bảng Đỏ, thị trấn Mỹ An (đường Nguyễn Văn Trổi) (có danh sách đính kèm theo). Giá nền và vị trí từng nền được niêm yết cụ thể tại: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười; UBND xã Mỹ Quý và xã Thanh Mỹ và thị trấn Mỹ An tại trụ sở Công Ty.

Tổng giá khởi điểm: 3.414.024.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 00 phút ngày 25/11/2019.

- Địa điểm xem tài sản: tại thị trấn Mỹ An, xã Mỹ Quý và xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 00 phút ngày 25/11/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười.

- Thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến hết 16 giờ 00 phút ngày 25/11/2019 tại: Ban Quản Lý Dự Án và Phát triển Quỹ đất huyện Tháp Mười.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất

theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng nền.

7. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến hết 16h00ph ngày 25/11/2019 tại nơi tài sản tọa lạc tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười

- Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước:

+ Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá nộp tiền bằng tiền mặt tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười.

+ Hoặc chuyển khoản vào số tài khoản: 117000121837; tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp – Phòng Giao dịch Tháp Mười (đơn vị thụ hưởng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười).

+ Thời gian nộp tiền: từ ngày 25/11/2019 đến hết 16 giờ 00 phút ngày 27/11/2019 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 28/11/2019.

- Địa điểm: tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười; Địa chỉ: khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp trong 03 vòng.

- Phương thức đấu giá: áp dụng phương thức trả giá lên.

10. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp kèm theo 02 bản CMND photo.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tháp Mười (Điện thoại: 0277.3505939 hoặc 0917.496.496) hoặc Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp (số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 02773.898668. Website: http://daugiataydo.com/). 

DANH SÁCH NỀN CHI TIẾT

Khu dân cư Đông thị trấn Mỹ An

 

 

 

 

 

 

 

 

Nền số

Số thửa

Tờ BĐ

Diện tích (m2)

Số lượng nền

Giá khởi điểm

Ghi chú

1. Quy hoạch Chợ Đường Thét

Lô F

11

259

12

64,0

1

268.928.000

12

260

64,0

1

268.928.000

15

267

64,0

1

268.928.000

18

264

64,0

1

268.928.000

Cộng

256,0

4

1.075.712.000

2. Quy hoạch Cụm dân cư Ngã ba Đường Thét

Lô F

42

159

13

81,0

1

307.800.000

43

160

81,0

1

307.800.000

Cộng

162,0

2

615.600.000

3. Chợ Thanh Mỹ mở rộng

Lô A

20

163

8

89,5

1

322.200.000

Lô B

15

181

129,0

1

309.600.000

17

179

93,5

1

224.400.000

19

177

84,0

1

201.600.000

Cộng

396,0

4

1.057.800.000

4. Cụm dân cư Trung tâm xã Thanh Mỹ mở rộng

Lô Y

14

184

9

88,9

1

184.912.000

Cộng

88,9

1

184.912.000

5. Khu dân cư Bảng Đỏ, thị trấn Mỹ An (đường Nguyễn Văn Trổi)

Lô Đ

15

236

26

64,0

1

480.000.000

Cộng

64,0

1

480.000.000

Tổng Cộng

966,9

12

3.414.024.000