Ngày 27/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/6/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung: Căn cứ quy định về niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Về đất: Thửa đất số 01 có tổng diện tích khoảng: 17.461m2 (Trong đó: Diện tích trụ sở làm việc cũ UBND tỉnh: 8.817,3 m2; Diện tích trụ sở văn phòng Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa: 3.363,4 m2; Diện tích khu đất Ban quản lý dự án trồng rừng: 4.224,6 m2 (trừ đi phần diện tích nằm trong quy hoạch đường giao thông 663,3 m2), diện tích còn lại là 3.591,3 m2; Diện tích khu đất hoa viên: 1.689 m2 thuộc mảnh trích đo địa chính số 07-2019, thuộc tổ dân phố 2, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, mục đích sử dụng trước khi đấu giá: Trụ sở làm việc cũ UBND tỉnh; trụ sở văn phòng Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa; trụ sở Ban quản lý dự án trồng rừng, liên kết đầu tư xây dựng Karaoke Bình An và đất hoa viên; hạ tầng kỹ thuật: Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh; Mục đích sử dụng sau khi đấu giá: Đất thương mại dịch vụ.

* Ghi chú: Diện tích của thửa đất có thể thay đổi khi đo đạc, cắm mốc phân lô tại thực địa.

Thông tin quy hoạch sử dụng đất: Cụ thể như sau:

- Mục đích sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng, cơ cấu sử dụng đất:

* Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ (xây dựng khách sạn 4 sao trở lên, có phòng họp quốc tế, cao 15- 18 tầng và các hạng mục công trình theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt).

* Cơ cấu sử dụng đất: Đất xây dựng công trình 30% – 50%; đất sân bãi, hạn tầng giao thông, đất thể thao: 20% - 30%; đất cây xanh: 20% - 30%.

* Chiều cao công trình 15- 18 tầng (khách sạn 4 sao trở lên, có phòng họp quốc tế).

* Khoảng lùi công trình so với trục đường 23/3 tối thiểu 10m tính từ chỉ giới đường đỏ.

- Hình thức giao đất, cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; thời gian sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá;

- Hình thức xử lý tài sản gắn liền với đất:

* Bán đấu giá tài sản gắn liền với đất kèm theo bán đấu giá quyền sử dụng đất;

* Tài sản được bán đấu giá tại thửa đất bao gồm nhà ở, cây trồng các công trình khác thuộc trụ sở làm việc UBND tỉnh; trụ sở văn phòng Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa; trụ sở Ban quản lý dự án trồng rừng, liên kết đầu tư xây dựng Karaoke Bình An và đất hoa viên và không thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ (Trường hợp tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ (nếu có) phải thực hiện thanh lý, tháo dỡ theo quy định).

Tài sản gắn liền với đất:

+ Theo Chứng thư Thẩm định giá số T19020/CT-BTCVALUE phát hành ngày 20/3/2019 của Công ty thẩm định giá BTC VALUE do Sở Tài chính cung cấp tại Công văn số 676/STC-GCS ngày 29/03/2019 về việc chuyển chứng thư thẩm định giá trị tài sản, bao gồm:

* 01 dãy nhà làm việc 2 tầng (diện tích 602 m2); 01 dãy nhà làm việc 3 tầng (diện tích 3.720 m2); 01 nhà bảo vệ (diện tích 7 m2); 01 nhà tiếp dân (diện tích 118 m2); 01 nhà làm việc (diện tích 384 m2); 01 nhà ở (diện tích 163 m2); 01 nhà ăn + nhà vệ sinh (diện tích 222 m2); 01 nhà nhà công vụ (diện tích 219 m2); 01 nhà tạm (diện tích 96 m2); 01 nhà để xe (diện tích 108 m2); 01 mái che nhà xe (diện tích 142 m2); 01 mái che nhà ở (diện tích 21 m2); 01 nhà vòm (diện tích 245 m2); 01 nhà vệ sinh (diện tích 3 m2).

+ Theo Chứng thư Thẩm định giá số T19017/CT-BTCVALUE phát hành ngày 21/3/2019 của Công ty thẩm định giá BTC VALUE, chứng thư số 52/TS/2019/CT-TTA ngày 25/3/2019:

* Khu Karaoke Massage Bình An: 01 dãy nhà cấp 4 kinh doanh (diện tích 238 m2); 01 dãy nhà cấp 4 cho thuê (diện tích 159 m2); 01 dãy nhà cấp 4 nhà trọ (diện tích 104 m2);01 quầy lễ tân (diện tích 36 m2); 01 dãy nhà cấp 4 (diện tích 412 m2); 01 quán ăn (diện tích 124 m2); 01 giếng khoan (sâu 80 mét); Cổng, tường rào (diện tích 340 m2) , hòn non bộ (diện tích 14 m2); Cây trồng trên đất (01 cây phượng, 01 cây xà cừ, 02 cây bằng lăng, 02 cây vú sữa, Gòn: 01 cây, Bưởi: 02 cây, Sung: 02 cây, Mít: 02 cây, Tràm: 01 cây, Mãng Cầu: 03 cây, Nhãn: 06 cây, Mận: 01 cây, Xoài: 07 cây, Ổi: 05 cây, Chanh: 01 cây, Dừa: 05 cây, Đủ Đủ: 02 cây, Tre: 01 bụi, Cau: 02 cây, Chuối: 05 bụi, Trứng Cá: 04 cây, Muồng: 05 cây).

* Khu Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa: Nhà làm việc 01 diện tích 214,62m2; Nhà làm việc 02 diện tích 214,62m2; Garage để xe ô tô văn phòng công ty diện tích 173,28m2; Nhà vệ sinh diện tích 31.32m2; Sân 01 diện tích 201,5m2; Sân 02 diện tích 52,78m2; Sân + mái che diện tích 31,32m2 .

Cổng, hàng rào (diện tích 293,1 m2); Bệ rửa xe (diện tích 30 m2); Đá cây (8 cây); Cây trồng trên đất (Xoài: 03 cây, Bơ: 02 cây, Bách: 01 cây, Phát Tài: 02 cây, Vạn Tuế: 02 cây, Thông: 05 cây, Sầu Riêng: 01 cây, Phượng: 03 cây, Khế: 01 cây, Cau: 02 cây, Xà Cừ: 28 cây, Chôm Chôm: 01 cây, Tràm: 03 cây, Mít: 01 cây, Xoan: 12 cây, Cây rừng các loại: 12 cây).

+ Giá trị tài sản còn lại của Khu đất Tiểu hoa viên đường 23/3.

- Giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất là: 10.033.686.000 đồng (Mười tỷ, không trăm ba mươi ba triệu sáu trăm tám mươi sáu ngàn đồng)

- Giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm: 3.595.569.000 đồng/năm (Ba tỷ, năm trăm chín mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn đồng).

2. Tổng giá khởi điểm: 13.629.255.000đ (Mười ba tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu hai trăm năm mươi lăm ngàn đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019.

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thời gian bán hồ sơ và bỏ phiếu: từ ngày 04/6/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

- Tiền đặt trước: bằng 20% tổng giá khởi điểm.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký và bỏ phiếu: từ ngày 04/6/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/6/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai 2013, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản 2016 và sử dụng đất vào đúng mục đích theo quy hoạch.

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, Cá nhân, đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 04/6/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/6/2019 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 1.00000.7056396915 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông mở tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông vào các ngày 20; 21 và 24/6/2019.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27/6/2019.

- Địa điểm đấu giá: Tại hội trường Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm C khoản 1 Điều 40 và Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ: Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông. Điện thoại: 02613.594.888