Ngày 27/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá vào ngày 27/10/2018 như sau:

1. Thông tin khu đất:

(1) thôn Mã Kiều, xã Phương Trung: (i) Nhóm 1: (04 thửa từ LK09 đến LK12), giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 150.000.000 đ/ thửa; (ii) Nhóm 3 (04 thửa từ LK30 đến LK33), giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa; (iii) Nhóm 4 (05 thửa từ LK24 đến LK38), giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 110.000.000 đ/ thửa. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs.

(2) thôn Châu Mai, xã Liên Châu: (i) Thửa LK16: Giá khởi điểm: 6.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 130.000.000 đ; (ii) Thửa LK17: giá khởi điểm: 6.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 110.000.000 đ; (iii) Nhóm 1 (02 thửa LK01,LK02) giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 200.000.000 đ/ thửa; (iv) Nhóm 2: (03 thửa từ LK34 đến LK36) giá khởi điểm: 8.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 160.000.000 đ/ thửa; (v) Nhóm 3: (16 thửa đất từ LK18 đến LK33) giá khởi điểm: 6.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa; (vi) Nhóm 4: (13 thửa đất từ LK03 đến LK15), giá khởi điểm: 6.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 100.000.000 đ/ thửa. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/ hs.

(3) thôn Sinh Liên, xã Bình Minh: giá khởi điểm áp dụng chung: 4.500.000 đ/ m2; tiền hồ sơ: 200.000 đ/ hs; tiền đặt trước cụ thể như sau: (i)Thửa LK01: 70.000.000 đ; (ii) Thửa LK33: 60.000.000 đ; (iii) Thửa LK34: 60.000.000 đ; (iv) Thửa LK35: 70.000.000 đ; (v) Thửa LK20: 70.000.000 đ; (vi) Thửa LK19: 90.000.000 đ/ thửa; (vii) Nhóm 1 (17 thửa  từ LK02 đến LK18): 55.000.000 đ /thửa; (viii) Nhóm 2: (10 thửa LK21, LK22, từ LK25 đến LK32) 75.000.000 đ/ thửa.

Bước giá áp dụng chung: 100.000 đ/ m2.

Lưu ý: Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

2. Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ 08/10/2018 đến 25/10/2018 (giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai. Tham khảo thông tin tại Cổng TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn).

Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 24/10/2018 đến hết 25/10/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc Gia. Số TK: 113002642155 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Ngày 22/10/2018 và 23/10/2018 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’, ngày 27/10/2018 tại Hội trường UBND huyện Thanh Oai. Địa chỉ: Số 135 thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

* Liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai. ĐT: 024.33242.168 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 0243.7622.619.