Ngày 26/11/2019, đấu giá tháo dỡ tài sản trên đất tại tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung (Khóm 1, Thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: Bán tháo dỡ tài sản trên đất của chợ thị trấn lai Vung (cũ) gồm: Một phần nhà lồng chợ bách hóa: 06 căn nhà trước và sau (349,4m2); khu kiot sắt giữ nhà lồng (231,0m2); khung vì kèo mái tôn giữa nhà lồng (713,3m2). Nhà lồng chợ ăn uống (384,8m2). Khung nhà lắp ghép (28 căn kiot sắt). Nhà lồng chợ thực phẩm (810,0m2).   

4. Giá khởi điểm: 564.500.000đ.

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 08/11/2019 đến 15 giờ ngày 21/11/2019.

6. Tiền đặt trước: Nộp 100.000.000đ/hồ sơ vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 21, 22 và đến 15 giờ ngày 25/11/2019.

7. Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/11/2019 đến 15 giờ ngày 21/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 26/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng tháp. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).Điện thọai: 0277. 3854517.