Ngày 25/7/2019, đấu giá lô hang tồn kho tại Hà Nội

(BĐT) - Hội đồng Đấu giá - Công ty TNHH MTV Thương mại và XNK Viettel (Viettelimex) thông báo bán đấu giá hàng tồn kho vào ngày 25/7/2019 như sau:

Lô hàng tồn kho iPhone, iPad, điện thoại di động, máy tính xách tay, thiết bị văn phòng các loại”. Hàng tồn kho của Viettelimex. Địa chỉ: Số 1, ngõ 11, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước và thời gian mở cuộc đấu giá:

* Cuộc đấu giá số 01:

- Thời gian mở đấu giá 09h00, ngày 25/07/2019.

- Gồm 3 lô:

+ Lô 1: Điện thoại di động Samsung - hàng EOL, Demo. Giá khởi điểm: 2.992.076.950 VNĐ.  Tiền đặt trước: 59.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá;

+ Lô 2: Điện thoại di động Samsung - hàng DOA chưa xử lý. Giá khởi điểm: 2.110.439.315 VNĐ. Tiền đặt trước: 41.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá;

+ Lô 3: Máy tính bảng Samsung - hàng EOL tồn lâu. Giá khởi điểm: 687.242.888 VNĐ. Tiền đặt trước: 13.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá.

* Cuộc đấu giá số 02:

- Thời gian mở đấu giá: 10h30, ngày 25/07/2019.

- Gồm 3 lô:

Lô 1: Điện thoại di động Iphone - hàng Demo. Giá khởi điểm: 1.856.003.200 VNĐ. Tiền đặt trước: 36.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá;

Lô 2: Iphone, Ipad - hàng Demo. Giá khởi điểm: 2.051.864.562 VNĐ. Tiền đặt trước: 40.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá;

Lô 3: Điện thoại di động Iphone - hàng DOA. Giá khởi điểm: 761.079.050 VNĐ. Tiền đặt trước: 15.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá.

* Cuộc đấu giá số 03:

- Thời gian mở đấu giá: 14h00, ngày 25/07/2019.

- Gồm 4 lô:

Lô 1: Điện thoại di động OPPO. Giá khởi điểm: 155.269.700 VNĐ. Tiền đặt trước: 3.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá;

Lô 2: Laptop. Giá khởi điểm: 1.925.041.225 VNĐ. Tiền đặt trước: 38.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá;

Lô 3: Máy văn phòng. Giá khởi điểm: 443.067.180 VNĐ. Tiền đặt trước: 8.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá;

Lô 4: Điện thoại, máy tính bảng Noname. Giá khởi điểm: 944.943.787 VNĐ. Tiền đặt trước: 8.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá.

Thời gian, địa điểm xem hàng hóa: Các ngày 19 - 23/07/2019 tại kho TTBL phía Bắc. Địa chỉ: Số 33, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (giờ hành chính).

Thời gian mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 16/07/2019 đến trước thời điểm mở đấu giá đã thông báo trên (giờ hành chính). Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  200.000 VNĐ/hồ sơ.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến trước thời điểm mở đấu giá đã thông báo trên, tại địa chỉ: Hội trường tầng 1 - Công ty Viettelimex. Đ/c: Số 1, ngõ 11, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: Hội đồng Đấu giá - Công ty Viettelimex. ĐT: 02466542436, 0987680579.