Ngày 25/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2019 do Sở Tài chính Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Trụ sở khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Tài sản trên đất gắn với Quyền sử dụng đất trụ sở cũ Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai (từ năm 2007 là trụ sở làm việc của Ngân hàng Chính sách xã hội Cam Đường), cụ thể như sau:

- Vị trí: Đường Hoàng Sào, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai.

- Tổng số thửa đất: 01 thửa.

- Tổng diện tích đất là: 326,4 m².

- Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được phê duyệt.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức đấu giá đất: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

3.2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Giá khởi điểm: 4.678.100.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm bẩy mươi tám triệu, một trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Mức thu theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 3, Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017, cụ thể là: 1.000.000 đồng/ 01 hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 12/6/2019, khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 04/6/2019 đến hêt ngày 20/6/2019 trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 17 giờ 00 phút ngày 24/6/2019 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/6/2019 đến ngày 24/6/2019, Nộp vào tài khoản số: 37510000114453 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 25/6/2019 tại Phòng đấu giá tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.