Ngày 25/11/2019, đấu giá 12 loại tài sản đã qua sử dụng hư hỏng tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2019 do Phòng Công chứng số 1 tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2. Bên có tài sản đấu giá: Phòng Công chứng số 1 tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản bán đấu giá gồm: 12 loại tài sản đã qua sử dụng hư hỏng (Theo bảng kê chi tiết); Tổng giá khởi điểm: 1.330.000 đồng (Một triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng); Địa chỉ tài sản tại: Phòng Công chứng số 1 tỉnh Gia Lai.

Nguồn gốc: Tài sản đã qua sử dụng hư hỏng, thanh lý đấu giá nộp ngân sách.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 22/11/2019 tại nơi có tài sản đấu giá (theo giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 22/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6. Tiền đặt trước 130.000 đồng nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 3 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 22/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30’ ngày 25/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.

Ngày 25/11/2019, đấu giá 12 loại tài sản đã qua sử dụng hư hỏng tại tỉnh Gia Lai - ảnh 1