Ngày 24/5/2019, đấu giá quyền thuê mặt bằng kinh doanh 11 ki ốt tại tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/5/2019 do Ủy ban nhân dân xã Hương An ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê mặt bằng kinh doanh 11 ki ốt (thời hạn 20 năm) và 16 lô nhà lồng (thời hạn 10 năm) tại chợ Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Chợ Hương An - xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.084.040.000 đồng (Hai tỷ, không trăm tám mươi tư triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

STT

Lô Ki ốt Nhà lồng

Diện tích (m2)

Thời hạn thuê

Giá khởi điểm (đồng/ lô/năm)

Thành tiền nộp theo giá khởiđiểm 20 năm

Tiền đặt trước

Bước Giá

A

LÔ KI ỐT

1.652.400.000

I

Nhóm thuốc tây và Mỹ phẩm

466.560.000

1

Lô 09

18

20

7.776.000

155.520.000

31.000.000

3.000.000

2

Lô 07

18

20

7.776.000

155.520.000

31.000.000

3.000.000

3

Lô 08

18

20

7.776.000

155.520.000

31.000.000

3.000.000

II

Nhóm tạp hóa

719.280.000

1

Lô 02

18

20

6.804.000

136.080.000

27.000.000

3.000.000

2

Lô 03

18

20

6.804.000

136.080.000

27.000.000

3.000.000

3

Lô 04

18

20

6.804.000

136.080.000

27.000.000

3.000.000

4

Lô 05

18

20

7.776.000

155.520.000

31.000.000

3.000.000

5

Lô 06

18

20

7.776.000

155.520.000

31.000.000

3.000.000

III

Nhóm áo quần

311.040.000

1

Lô 13

18

20

7.776.000

155.520.000

31.000.000

3.000.000

2

Lô 14

18

20

7.776.000

155.520.000

31.000.000

3.000.000

IV

Nhóm ăn ống,giải khát

155.520.000

1

Lô 18

21

20

7.776.000

155.520.000

31.000.000

3.000.000

B

LÔ NHÀ LỒNG

431.640.000

I

Nhóm ăn ống, giải khát

166.320.000

1

Lô 26

15,75

10

2.646.000

26.460.000

5.000.000

2.000.000

2

Lô 27

15,75

10

2.646.000

26.460.000

5.000.000

2.000.000

3

Lô 28

15,75

10

3.024.000

30.240.000

6.000.000

2.000.000

4

Lô 20

15,75

10

2.646.000

26.460.000

5.000.000

2.000.000

5

Lô 21

15,75

10

2.646.000

26.460.000

5.000.000

2.000.000

6

Lô 22

15,75

10

3.024.000

30.240.000

6.000.000

2.000.000

II

Nhóm tạp hóa

191.520.000

1

Lô 23

15,75

10

3.024.000

30.240.000

6.000.000

2.000.000

2

Lô 29

15,75

10

3.024.000

30.240.000

6.000.000

2.000.000

3

Lô 30

15,75

10

3.024.000

30.240.000

6.000.000

2.000.000

4

Lô 34

14

10

2.688.000

26.880.000

5.000.000

2.000.000

5

Lô 35

14

10

2.688.000

26.880.000

5.000.000

2.000.000

6

Lô 36

14

10

2.352.000

23.520.000

4.000.000

2.000.000

7

Lô 37

14

10

2.352.000

23.520.000

4.000.000

2.000.000

III

Nhóm áo quần

73.800.000

1

Lô 41

14

10

2.680.000

26.800.000

5.000.000

2.000.000

2

Lô 42

14

10

2.350.000

23.500.000

4.000.000

2.000.000

3

Lô 43

14

10

2.350.000

23.500.000

4.000.000

2.000.000

Tổng

27

440,8

125.784.000

2.084.040.000

(Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế, lệ phí công chứng hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá - nếu có)

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ 100.000 đồng/01 bộ hồ sơ/01 sạp hàng đối với những ki ốt, sạp hàng có giá khởi điểm từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

+ 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ/01 sạp hàng đối với những ki ốt, sạp hàng có giá khởi điểm từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

5. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: số 154 Trần Quý Cáp, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

6. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Hương An. (Địa chỉ: xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Hương An để sắp xếp thời gian.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc): từ ngày có Thông báo Đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 21/05/2019 tại 02 nơi:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (số 154 Trần Quý Cáp, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

+ Ủy ban nhân dân xã Hương An. (Địa chỉ: xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam)

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 22/05/2019 đến 17h00 ngày 22/05/2019 tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hương An. Địa chỉ: xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản : 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam

09. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp.

10. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 24/05/2019 tại Hội trường: Ủy ban nhân dân xã Hương An. Địa chỉ: xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 154 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777.