Ngày 24/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và công tình xây dựng trên đất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2019 do Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

+ Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất kinh doanh thương mại dịch vụ thuộc thửa số 1436, tờ bản đồ số 35, diện tích 7.311,6 m2, toạ lạc tại khu 2 thị trấn Cái Bè. Giá khởi điểm: 62.917.735.000đ (sáu mươi hai tỷ, chín trăm mừi bảy triệu, bảy tăm ba mươi lăm ngàn đồng)

+ Công tình xây dựng trên đất, tài sản thanh lý không di dời được: Nhà truyền thống; Thư viện; tài sản thanh lý không di dời được (Các công trình phụ: nhà vệ sinh, nhà xe, hàng rào; Cây xanh). Giá khởi điểm: 5.750.389.000đ (năm tỷ, bảy trăm năm chục triệu, ba trăm tám mươi chín ngàn đồng).

2. Tổng giá khởi điểm: 68.668.124.000đ (sáu mươi tám tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, một trăm hai mươi bốn ngàn);

3. Tiền đặt trước, Phí hồ sơ đăng ký

- Tiền đặt trước: 13.000.000.000 đ (mười ba tỷ đồng)

- Phí hồ sơ đăng ký: 3.000.000đ (ba triệu đồng)

4. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

- Các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước (gọi tắt là tổ chức) thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh với ngành nghề phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

- Đảm bảo đủ điều kiện năng lực về kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

4.2. Điều kiện được tham gia đấu giá: Tổ chức tham gia đấu giá ngoài đáp ứng yêu cầu về đối tượng được tham gia đấu giá, phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau đây:

a. Điều kiện pháp lý:

- Phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc tương đương trở lên; có Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hợp tác xã với ngành nghề phù hợp mục đích sử dụng đất đề thực hiện dự án.

- Mỗi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được 01 (một) đơn vị tham gia đấu giá; 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty hoặc Tập đoàn hoặc Công ty mẹ và Công ty con thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên danh với một bên góp vốn trong liên danh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Tổ chức tham gia đấu giá thực hiện dự án này không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đấu giá phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, các hoạt động liên quan đến việc tham gia đấu giá phải thông qua tài khoản này.

- Tổ chức tham gia đấu giá phải có cam kết triển khai và hoàn thành dự án từ bằng hoặc ngắn hơn thời gian yêu cầu tại mục 1 phần III của phương án này.

b. Điều kiện năng lực kinh nghiệm:

- Đã làm chủ đầu tư tối thiểu 3 dự án tương tự (kinh doanh siêu thị), đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động.

- Các dự án tương ứng này phải có quy mô sử dụng đất ít nhất 0,5 ha và có tổng diện tích sàn là 3.000 m2 trở lên cho 1 dự án.

(Tổ chức tham gia đấu giá cung cấp các tài liệu chứng ninh nội dung này thông qua văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền để bàn giao đưa công trình vào khai thác).

c. Điều kiện năng lực tài chính:

- Có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án, cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm liên tục gần nhất phải có lãi, không có lỗ luỹ kế.

(Kèm báo cáo tài chính có kiểm toán độc lập 3 năm liên tục gần nhất để chứng minh đáp ứng nội dung này).

- Có vốn thuộc chủ sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án (tương đương 20% x 80 tỷ = 16 tỷ đồng) như quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Phần vốn 80% tổng mức đầu tư còn lại của dự án thực hiện thông qua một trong 2 phương án sau:

+ Từ nguồn vốn tự có của tổ chức tham gia đấu giá được chứng minh bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2017 hoặc xác nhận số dư tài khoản trong ngân hàng.

+ Hoặc nguồn vốn từ hợp tác đầu tư được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư với các đối tác hoặc văn bản xác nhận vay vốn hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước với mục đích thực hiện dự án này.

- Tổ chức tham gia đấu giá phải lập báo cáo tóm tắt dự án đầu tư theo đúng yêu cầu là xây dựng siêu thị, với tổng mức đầu tư đề xuất tối thiểu không được thấp hơn 80 tỷ đồng.

+ Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13, đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khi đăng ký mang theo CMND, các giấy tờ có liên quan và nộp tiền phí hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

5. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 05 ngày làm việc trong giờ hành chính, các ngày: 15, 16, 17, 18, 21/10/2019.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong 03 ngày làm việc, các ngày: 17, 18, 21/10/2019. Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ, số: 097.010.864.990.0001 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tiền Giang.

7. Thời gian địa điểm xem tài sản: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè, trực tiếp tổ chức cho khách hàng tham khảo hồ sơ pháp lý, xem tài sản khi có nhu cầu tại nơi có tài sản trong giờ hành chính.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá dự kiến vào 24/10/2019 tại Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè.

9. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ: Công ty đấu giá Hợp Danh Hoàng Vũ – Trụ sở chính: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang- Điện thoại: 02733.887579; 0943209737; Website: www.hoangvuluat.com.vn .

Trân trọng kính chào!