Ngày 24/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/01/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá:

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung:

Căn cứ quy định về niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, Bước giá, tiền đặt trước và tiền bán hồ sơ:

Quyền sử dụng 04 thửa đất thuộc khu đất trụ sở Hợp tác xã nông nghiệp Mạnh Tiến (cũ), tọa lạc tại thôn Đức Vinh, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ:

 

Số TT

Số thửa

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

01

841/30

179,0

512.000.000

10.000.000

102.000.000

500.000

02

842/30

180,0

481.000.000

10.000.000

96.000.000

200.000

03

843/30

180,0

481.000.000

10.000.000

96.000.000

200.000

04

844/30

180,0

481.000.000

10.000.000

96.000.000

200.000

Tổng

719,0

1.955.000.000

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 02/01/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/01/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tại Trung tâm PTQĐ huyện Đắk Mil.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 02/01/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/01/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tại Trung tâm PTQĐ huyện Đắk Mil.

- Điều kiện đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở. Đáp ứng được điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật.

- Cách thức đăng ký: Hộ gia đình, Cá nhân, đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 02/01/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/01/2019 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 117002656571 mở tại ngân hàng Viettin bank vào các ngày 17; 18 và ngày 21/01/2019.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 24/01/2019.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: - Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ:

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông. Điện thoại: 02613.594.888