Ngày 23/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2019 do Hội đồng xử lý đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh - Địa chỉ: Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá

Gồm 09 ô đất tại Khu 9 và khu 11, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: Từ 300m2 đến 334,4m2.

- Giá khởi điểm: 700.000 đồng/m2.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ

- Tiền đặt trước: Từ 40.000.000 đồng đến 46.000.000 đồng/ô.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm đăng ký, mua và nộp hồ sơ: Mua hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 16h00 ngày 20/11/2019 tại phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện Thanh Sơn, UBND xã Tất Thắng hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh (trong giờ hành chính). Nộp hồ sơ tại phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện Thanh Sơn đến hết 16h00 ngày 20/11/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm xem đất trên thực địa: Ngày 11/11/2019 đến hết 16h00 ngày 12/11/2019 (trong giờ hành chính)

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 20, 21 và 22/11/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 2715201005346 của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh tại Agribank – CN Thanh Sơn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00 phút ngày 23/11/2019 tại Hội trường UBND xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Công ty theo địa chỉ trên.

ĐT: 02103.853.838; 0934.44.38.38. 

DANH SÁCH, DIỆN TÍCH, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN HỒ SƠ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC

STT

Tên ô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/ô)

Tiền đặt trước (đồng/ô)

Tiền hồ sơ (đồng/ô)

A

Khu 9

2.434,4

1.704.080.000

1

Ô số 1

334,4

700.000

234.080.000

46.000.000

200.000

2

Ô số 7

300,0

700.000

210.000.000

42.000.000

200.000

3

Ô số 8

300,0

700.000

210.000.000

42.000.000

200.000

4

Ô số 9

300,0

700.000

210.000.000

42.000.000

200.000

5

Ô số 10

300,0

700.000

210.000.000

42.000.000

200.000

6

Ô số 11

300,0

700.000

210.000.000

42.000.000

200.000

7

Ô số 12

300,0

700.000

210.000.000

42.000.000

200.000

8

Ô số 13

300,0

700.000

210.000.000

42.000.000

200.000

B

Khu 11

300,0

210.000.000

1

Ô số 6

300,0

700.000

210.000.000

40.000.000

200.000