Ngày 23/01/2019, đấu giá Nhà làm việc Văn phòng HĐND và UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/01/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Grai, địa chỉ: 277 Hùng Vương, Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Nhà làm việc Văn phòng HĐND và UBND huyện Ia Grai bán thanh lý sung công quỹ nhà nước. (Vật tư thu hồi)

Giá khởi điểm bán đấu giá: 18.175.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng). Trong đó bao gồm:

Giá vật liệu thu hồi: 237.247.000 đồng

Chi phí nhân công phá dỡ: 219.072.000 đồng

Giá trị thị trường còn lại sau khi thu hồi vật tư đối với các hạng mục của trụ sở nhà làm việc HĐND và UBND huyện Ia Grai: 18.175.000 đồng.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ;

Thời gian; Địa điểm xem tài sản: Ngày 17/01/2019 và ngày 18/01/2019 Xem trực tiếp tại nơi có tài sản bán đấu giá(trong giờ hành chính).

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/01/2019 đến 17 giờ ngày 21/01/2019 (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Ngày tổ chức bán đấu giá (dự kiến): Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23/01/2019.

Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.