Ngày 22/8/2019, đấu giá mặt bằng căng tin tại Trường THCS Trần Quốc Tuấn (tỉnh Trà Vinh)

(BĐT) - Trường THCS Trần Quốc Tuấn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/8/2019 như sau: