Ngày 22/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển QĐ huyện Mê Linh phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 22/11/2019 như sau:

1. Khu đất đấu giá: Điểm X1, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh:

(i) Nhóm 1: Gồm 02 thửa LK-01 và LK-25. Diện tích: 418,95 m2; (ii) Nhóm 2: Gồm 23 thửa: Từ LK-02 đến LK-24. Diện tích: 2.545,39 m2. Giá khởi điểm: 10.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đ/thửa. Tiền hồ sơ: 500.000 đ/hs. Bước giá là chung: 100.000 đ/m2.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 04/11/2019 đến ngày 20/11/2019 (giờ hành chính). Người có nhu cầu tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Mê Linh. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại: Trung tâm Phát triển QĐ huyện Mê Linh hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia.

4. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 19/11 và 20/11/2019 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. Số TK: 117.002.690.660 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Quang Minh – PGD Tiền Phong. Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá (CMND)…” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại nhóm ... X1, thôn Yên Thị, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh”.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, ngày 14 và 15/11/2019 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện: Ngày 21/11/2019 tại Trung tâm PT QĐ huyện Mê Linh.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’, ngày 22/11/2019 tại tại Hội trường Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh. Đ/c: Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh. ĐT: 0243.523.5019.