Ngày 22/11/2019, đấu giá 9,962 m3 gỗ tròn, xẻ các loại tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2019 do Hạt Kiểm Lâm huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Ia Grai. Địa chỉ: 168 Hùng Vương, Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Lâm sản gồm 9,962 m3 gỗ tròn, xẻ các loại

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 35.691.500 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu sáu trăm chín mươi mốt ngàn năm trăm đồng).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ;

Thời gian xem tài sản: Ngày 14/11/2019 và 15/11/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/11/2019 đến 16 giờ 00’ ngày 19/11/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/11/2019.

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyện Ia Grai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc Đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.