Ngày 21/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/9/2019 do UBND huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

Đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh,TP. Hà Nội

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đông Anh.

3. Tên đơn vị được giao xử lý việc Đấu giá QSD đất: Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh.

4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm (GKĐ), tiền đặt trước (TĐT), tiền mua hồ sơ: Tại điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội. Bao gồm: 24 thửa đất. GKĐ:16 tr; TĐT: 150 tr.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 14h00’, ngày 21/09/2019 (thứ Bảy) tại UBND huyện Đông Anh.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

7. Cách thức, phương thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 05/09/2019 đến 17 giờ 00, ngày 18/09/2019 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) trực tiếp tại UBND xã Vân Nội; Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh và Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

8. Cách thức, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá, xác định điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 17/09/2019 đến 17 giờ 00 phút, ngày 19/09/2019 (trong giờ hành chính) bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt.

- Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá được tổ chức vào ngày 20/09/2019.

Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0243.2115234; Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh. Đ/c: Số 115A, Đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. ĐT: 0243.9655758.