Ngày 21/11/2019, đấu giá 3 chiếc xe ô tô tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2019 do Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện Kon Plông ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ (Địa điểm xem tài sản): Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện Kon Plông. Địa chỉ: Xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Gồm có 3 chiếc xe ô tô thừa tiêu chuẩn, định mức được chia làm 3 cuộc đấu giá.

- Xe ô tô 82B-0491, Nhãn hiệu: TOYOTA, Số loại: HIACE, Loại xe: Khách, Số máy: 2RZ-3009717, Số khung: RZH115-3000639, Số chổ ngồi: 15 người, Năm sản xuất: 2003, Niên hạn sử dụng: 2023, Nhiên liệu: Xăng, Kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 12/10/2017.

- Xe ô tô 82B-0589, Nhãn hiệu: TOYOTA, Số loại: HIACE, Loại xe: Khách, Số máy: 2RZ-3044071, Số khung: RZH115-3000769, Số chổ ngồi: 12 người, Năm sản xuất: 2003, Niên hạn sử dụng: 2023, Nhiên liệu: Xăng, Kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 04/12/2017.

- Xe ô tô 82B-0345, Nhãn hiệu: Daewoo, Số loại: Espero, Số máy: C20LE225471, Số khung: VVAJMWTH00186, Số chổ ngồi: 5 người, Năm sản xuất: 1997, Nhiên liệu: Xăng.

Đơn vị: Đồng 

TT

Biển số đăng ký

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

Tiền hồ sơ

Bước giá

1

82B-0491

70.000.000

14.000.000

150.000

700.000

2

82B-0589

60.000.000

12.000.000

150.000

600.000

3

82B-0345

25.000.000

5.000.000

100.000

300.000

TỔNG

155.000.000

31.000.000

400.000

1.600.000

IV. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thời gian tổ chức buổi công bố giá 3 xe ô tô trên: Bắt đầu vào lúc 9 giờ, ngày 21 tháng 11 năm 2019.

2. Địa điểm bán hồ sơ và buổi công bố giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

3. Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo đến ngày 18/11/2019.

4. Thời gian bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 18/11/2019 (Tiền đặt trước nộp từ ngày 14/11 đến 10 giờ ngày 18/11/2019).

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

7. Quy định nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

* Lưu ý: Sau khi nộp đủ tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải liên hệ ngay cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật đối với các xe còn niên hạn sử dụng.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Điện thoại: 0260.3911.069; 098.4741.326 (đ/c Tài)./.