Ngày 20/11/2018, đấu giá lô xe cơ giới tại TPHCM

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại tp. Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 20/11/2018 do Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ Người có tài sản: Cục Hải Quan TP.Hồ Chí Minh: Tòa nhà B số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, F.6, Q.3, TP. HCM.

2. Tên địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP HCM: 6/5 Phạm Văn Hai, F2, Q.Tân Bình, TP.HCM

3.Tài sản bán đấu giá: Lô Xe cơ giới 25 danh mục (theo QĐ 157/QĐ-BTC ngày 25/01/2017 của Bộ Tài Chính - chi tiết liên hệ tại nơi bán hồ sơ).

4. Giá khởi điểm: 3.172.800.000 đồng(Ba tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm ngàn)

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% nếu có; Chưa bao gồm các chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan phát sinh trong quá trình giao - nhận. Chi phí này do người trúng đấu giá chịu).

5. Thời gian-địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính ngày 14 & 15/11/2018. Địa điểm: Cảng Phúc Long, 266A Ấp Nam Hòa, phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.

6. Thời gian-địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ HC liên tục từ ngày 06/11/2018 đến ngày 16/11/2018 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá; Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức bán đấu giá thời gian liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo bán đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8.Thời gian/địa điểm nhận hồ sơ: GHC Liên tục từ ngày thông báo đến ngày 16/11/2018

Địa điểm: VP Chi nhánh TP.HCM-Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

9.Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo quy định vào tài khoản0021000440820 của Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại NH Vietcombank Chi nhánh Hà Nội.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức đấu giá lên.

11. Thời gian/địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Lúc 09h30 ngày 20/11/2018.Tại VP CN Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam.

Chi tiết: liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ bán hồ sơ hoặc vào trang điện tử: www.daugiabtn.com.