Ngày 20/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội

(BĐT) - UBND huyện Thạch Thất  phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 20/10/2018 như sau:

1. Khu đất đấu giá: Xã Dị Nậu gồm 02 nhóm:

- Vị trí 1 gồm 7 thửa, ký hiệu từ D-89 đến D-95; Tổng diện tích: 1047,5 m2; Giá khởi điểm: 8.500.000 đ/ 01 m2.

-  Vị trí 2 gồm 35 thửa – ký hiệu từ D-96 đến D-130; Tổng diện tích: 5614,7 m2; Giá khởi điểm: 6.000.000 đ/ 01 m2.

Bước giá chung là: 200.000 đ/ 01 m2.

2. Bán hồ sơ mời và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 01/10/2018 đến ngày 18/10/2018 (giờ hành chính). Tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở TN&MT Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thạch Thất (http://www.thachthat.hanoi.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Phòng TN&MT huyện Thạch Thất. Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 17/10 và 18/10/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc Gia. Số tài khoản: 11300 2642 155 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank ) - Chi nhánh Thành An. Nội dung chuyển khoản: Tên người đăng ký tham gia đấu giá … nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại vị trí......, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất.

4. Xem xét thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: Ngày 16/10 và 17/10/2018 (giờ hành chính).

5. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 19/10/2018 (thứ Sáu) tại Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất.

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30’, ngày 20/10/2018 (thứ Bẩy) tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất (thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất. ĐT: 024.33.842321.