Ngày 19/12/2019, đấu giá 657.049 mét cáp đồng đã qua sử dụng các loại tại tỉnh Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Viễn thông Bình Thuận ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận. Đ/c: Số 13 Đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, đấu giá tài sản sau:

Tài sản do Viễn thông Bình Thuận. Đ/c: Số 02 Đường Lê Hồng Phong, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. Thanh lý đấu giá gồm: 657.049 mét cáp đồng đã qua sử dụng các loại. Giá: 26.203.252.260 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).

Thời hạn, địa điểm đấu giá vào lúc: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2019 tại trung tâm.

Tiền đặt trước: 5.200.000.000 đồng (Người tham gia đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của trung tâm từ ngày 16/12/2019 đến 17 giờ 00, ngày 18/12/2019.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2019 đến hết 17 giờ 00, ngày 16/12/2019 tại trung tâm.

Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá; 01 bản sao CMND; Giấy phép kinh doanh của đơn vị (nếu là tổ chức).

Để biết thêm chi tiết khách hàng tham khảo Quy chế đấu giá được niêm yết tại trung tâm.