Ngày 19/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

(BĐT) - Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2018 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Số 42, đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tài sản đấu giá: “Quyền sử dụng 4.964,0 m2 đất tại thửa đất số 153, tờ BĐĐC số 09, phường Bửu Hoà, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”. Cụ thể như sau:

- Thửa đất số 153, tờ BĐĐC số 09, phường Bửu Hoà, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Vị trí 2 đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ Nguyễn Ái Quốc đến Cầu Ghềnh) theo văn bản số 1402/VPĐK-PĐKTK ngày 16/03/2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai về việc xác định vị trí thửa đất.

- Diện tích đất đấu giá: 4.964,0 m2. (Theo quyết định thu hồi tổng diện tích là 5.255,1m2 , trong đó có 291,1m2 nằm trong quy hoạch đất giao thông, còn lại là 4.964,0 m2 diện tích đất ở đô thị).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

- Hiện trạng: Đất trống

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thông tin quy hoạch:

- Quy hoạch sử dụng đất: Theo Quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Biên Hòa và Văn bản số 4412/TNMT-QLĐĐ ngày 06/06/2017 của Phòng TN&MT thành phố Biên Hòa thì thửa đất trên được quy hoạch là đất ở tại đô thị, đất giao thông.

- Kế hoạch sử dụng đất: Thửa đất trên đã được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Biên Hòa, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh với mục đích đấu giá là đất ở tại đô thị.

- Quy hoạch xây dựng: Theo văn bản số 4105/SXD-QHKT ngày 22/11/2017 của Sở Xây dựng về việc cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng tại 03 thửa đất thì thửa đất số 153 tờ bản đồ số 9 tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa thuộc chức năng đất khu ở hiện hữu và đất giao thông. Trong đó:

+ Quy hoạch đất ở đô thị là 4.964,0 m2

+ Quy hoạch đất giao thông là 291,1m2

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá là: 20.024.776.000 đồng (Hai mươi tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu, bả trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).   

- Tiền đặt trước: 2.003.000.000 đồng/hồ sơ (Hai tỷ, không trăm lẻ ba triệu đồng/hồ sơ)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Khách hàng tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm

Thời hạn và địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/11/2018 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:

+ Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm. Địa chỉ: Số T04B-B2, Nguyễn Ái Quốc, KP.3, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Tại Văn phòng Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: Số 42 CMT8, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/11/2018 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm. Địa chỉ: Số T04B-B2, Nguyễn Ái Quốc, KP.3, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 12/11/2018 đến hết ngày 15/11/2018 tại nơi có tài sản (Phường Bửu Hòa, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/11/2018 đến hết ngày 16/11/2018 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào số tài khoản 670.10.000.627971 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

Hình thức, phương thức, bước giá đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín 3 vòng) tại cuộc đấu giá. 

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 19/11/2018.

Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều kiện đăng ký, nộp tiền tham gia đấu giá tài sản:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

- Các cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội.

- Các cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người đăng ký đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian quy định theo Thông báo này và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi sử dụng

- Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại về diện tích trong trường hợp sau khi san lấp mặt bằng diện tích thực tế giảm so với diện tích đấu giá.

- Lưu ý: Các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cam kết khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện theo các quy định sau:

*Thực hiện theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định diện tích, kích thước, điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất ở:(Trừ trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện tách thửa).

- Trường hợp diện tích tăng sau khi trúng đấu giá người trúng đấu giá thực hiện san lấp mặt bằng thì phải nộp tiền bổ sung phần diện tích tăng. Trường hợp diện tích giảm thì không được hoàn trả lại tiền trúng đấu giá.

- Cam kết đã đọc kỹ và hiểu các nội dung phương án đấu giá, thông báo đấu giá và đã khảo sát vị trí địa điểm thửa đất, để tránh trường hợp khiếu nại về sau.

- Người được mua tài sản nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế.

- Trường hợp người trúng đấu giá kéo dài thời gian nộp tiền trúng đấu giá theo Thông báo của cơ quan thuế thì sẽ bị xử lý bằng hình thức phạt tiền với mức là 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về thuế.

- Sau khi hết hạn thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá không nộp tiền làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước thì kết quả đấu giá có thể bị hủy theo quyết định của các cơ quan chức năng.

- Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm thời hạn thanh toán theo thông báo của cơ quan thuế, xem như từ chối nhận QSDĐ đã trúng đấu giá. Khoản tiền đặt cọc (chuyển từ tiền đặt trước sau khi cuộc đấu giá kết thúc) của người trúng đấu giá sẽ thuộc về Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Khoản 2, Điều 328 Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Cần biết thêm chi tiết liên hệ:

Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

- Địa chỉ: Số T04-B2, Nguyễn Ái Quốc, KP.3, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại số: 0251.3943.338.

Hoặc:

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 42, đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại số: 0251.3842.624 – 0251.3840.983