Ngày 18/11/2019, đấu giá thanh lý là vật liệu xây dựng và vật liệu điện thu hồi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá thanh lý vật liệu xây dựng và vật liệu điện thu hồi vào ngày 18/11/2019 như sau:

I. GIỚI THIỆU TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ

- Tài sản đấu giá: vật liệu xây dựng và vật liệu điện thu hồi.

- Giá khởi điểm bán đấu giá là 220.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng)

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng)

(Bảng danh sách chi tiết đính kèm)

- Giá khởi điểm bán đấu giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định hiện hành: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, chi phí vận chuyển; nghiệm thu bàn giao; hướng dẫn đào tạo sử dụng; chuyển giao công nghệ (nếu có); bảo hành bảo trì tại địa điểm đơn vị sử dụng và các chi phí liên quan khác.

* Ghi chú: Mọi chi phí tháo dỡ, vận chuyển thiết bị, vật liệu, hoàn trả mặt bằng do bên mua tài sản chịu trách nhiệm chi trả.

II. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 200.000 đồng/hồ sơ

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá.

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày 12/11/2019 đến ngày 13/11/2019, khách hàng có nhu cầu xem tài sản, đề nghị liên hệ Công ty CP MT&CTĐT Huế, địa chỉ 46 Trần Phú để được bố trí xem tài sản trực tiếp tại Khu tập kết Vật liệu xây dựng HTKT Hương Sơ – Cụm Công nghiệp, làng nghề Hương Sơ, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 15/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 15/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 13/11/2019 đến 17h00 ngày 15/11/2019. (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 ngày 18/11/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, 46 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn 

PHỤ LỤC: DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo số 432/TB-DVĐG ngày 30/10/2019 của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)

DANH MỤC VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN THU HỒI

TT

DANH MỤC

ĐVT

SỐ LƯỢNG

TÌNH TRẠNG

I

Vật liệu xây dựng thu hồi

1

Tấm gang TN 0,8 x 0,3 x 0,04

Tấm

92

Hư hỏng, rỉ rét

2

Nắp gang + kh. niềng hố ga 0,9x0,9

Bộ

3

Hư hỏng, rỉ rét

3

Nắp gang + kh. niềng hốga 1,2x0,6

Bộ

3

Hư hỏng, rỉ rét

4

Tấm gang tn 1m x0,3 x 0,02

Tấm

11

Hư hỏng, rỉ rét

5

Đan hố ga 1,0x0,6x0,03

Tấm

15

Hư hỏng, sứt mẻ

6

Bỏ vỉa loại vát bằng bê tông

Cái

33

Hư hỏng, sứt mẻ

7

Bó vỉa đá Thanh Hóa: 0,45x0,3x0,2

Cái

1

Hư hỏng, sứt mẻ

8

Khung niềng hố ga

Cái

5

Hư hỏng, sứt mẻ

9

Ống cống D400 (dài 2m)

Cái

21

Hư hỏng, sứt mẻ

10

Khung niềng (kt: 1x0,6-1x0,7)

Cái

43

Hư hỏng, rỉ rét

11

Họng thu gang

Cái

112

Hư hỏng, rỉ rét

12

Đan bê tông các loại (kt 1,0x0,4-0,7m)

Tấm

46

Hư hỏng, sứt mẻ

13

Đan bê tông (kt 1x0,8m)

Tấm

8

Hư hỏng, sứt mẻ

14

Khung niềng (kt: 1x0,8)

Cái

53

Hư hỏng, rỉ rét

15

Tấm gang họng thu nước (kt 1*0,45*0,04)

Tấm

3

Hư hỏng, rỉ rét

16

Khung bảo vệ phía ngoài (kt 1*1)

Cái

8

Hư hỏng, rỉ rét

17

Khung niềng sắt V giằng hố ga (kt 1*1m)

Cái

14

Hư hỏng, rỉ rét

18

Khung niềng sắt V giằng hố ga (kt 1,4*1m)

Cái

1

Hư hỏng, rỉ rét

19

Tấm đan hố ga có khung niềng sắt V (kt 1*0,8m)

Tấm

17

Hư hỏng, bị sứt mẻ

20

Tấm đan MX có khung niềng sắt V (kt 1*0,8m)

Tấm

2

Hư hỏng, bị sứt mẻ

21

Tấm đan hố ga có khung niềng sắt V (kt 1*0,7m)

Tấm

12

Hư hỏng, bị sứt mẻ

22

Tấm đan hố ga có khung niềng sắt V (kt 1,6*0,6m)

Tấm

5

Hư hỏng, bị sứt mẻ

23

Tấm đan hố ga có khung niềng sắt V (kt 1,4*0,9m)

Tấm

2

Hư hỏng, bị sứt mẻ

24

Tấm gang hố ga nắp tròn D800

Tấm

5

Hư hỏng, rỉ rét

25

Tấm đan hố ga bằng bê tông (kt 1,4*0,45m)

Tấm

20

Hư hỏng, bị sứt mẻ

26

Tấm gang TN 0,63 x 0,37 x 0,04

Tấm

2

Hư hỏng, rỉ rét

27

Đan bê tông khung niềng (kt: 1,2x0,5m)

Tấm

1

Hư hỏng, bị sứt mẻ

28

Tấm gang hố ga (kt 0,7*0,6)

Tấm

2

Hư hỏng, rỉ rét

29

Khung bảo vệ phía ngoài (kt 0,85*0,75m)

Cái

1

Hư hỏng, rỉ rét

30

Tấm gang hố ga nắp tròn D600

Tấm

2

Hư hỏng, rỉ rét

31

Khung bảo vệ phía ngoài (kt 0,8*0,8m)

Khung

1

Hư hỏng, rỉ rét

32

Tấm gang họng thu nước (kt 0,6*0,3*0,04)

Tâm

2

Hư hỏng, rỉ rét

II

Vật liệu điện thu hồi

1

Đèn Rainbow 150w

Cái

1

Cũ, không phù hợp

2

ĐÈN RAINBOW METAL 250W

Cái

17

Cũ, không dùng

3

Đèn Phillip (Metal 250w)

Cái

40

Cũ, không dùng

4

Đèn Phillip (Son 150w)

Cái

20

Cũ, không dùng

5

Đèn Led

Cái

1

Cũ, bị hỏng

6

ĐÈN LED MODUN

Cái

4.080

Đèn trang trí, không dùng được

7

Đèn Maccos 150W

Cái

22

Cũ, bị hỏng

8

BỘ ĐÈN SATUYN 70W

Cái

1

Cũ, bị hỏng

9

Bo mạch đèn Minicty

Cái

35

Cũ, bị hỏng

10

CỘT ĐÈN CHÙM DC05 (hư hỏng)

Cái

5

Cũ, bị hỏng

11

CỘT ĐÈN (cầu Đông Ba)

Cái

1

Cũ, không dùng nữa

12

Cột bát giác 11+ cần đơn

Cái

2

Hỏng

13

Cột bát giác 11+ cần đôi

Cái

1

Hỏng

14

Cột thép biển tên đường

Cái

292

Cũ, hỏng

15

Cần đèn đôi (Cầu Gia Hội)

Cái

2

Cũ, hỏng

16

Đế gang BTD

Cái

51

Cũ, hỏng

17

Biển chỉ tên đường (2P)

Cái

714

Cũ, hỏng

18

Tay cần đèn L

Cái

19

Cũ, hỏng

19

Tủ trang trí (Lê Duẩn, Lê Lợi)

Cái

5

Cũ, hỏng

20

Tủ ngọn đuốc

Cái

4

Cũ, hỏng

21

Vỏ Tủ điện

Cái

4

Cũ, hỏng

22

Chóa Led 9w (chóa bị vỡ gương)

Cái

6

Hỏng

23

KHÓA ĐỠ CÁP vặn xoắn

Cái

2

Hỏng

24

Mũ chụp đơn

Cái

30

Cũ, hỏng

25

Mũ chụp đôi

Cái

1

Cũ, hỏng

26

Đèn Calypso 150W

Bộ

6

Cũ, hỏng

27

Cột đèn chùm (5 quả cầu)

Cột

7

Cũ, hỏng

28

Cột đèn chùm (4 quả cầu)

Cột

3

Cũ, hỏng

29

Cầu nhựa F400 + Bộ điện (+ Đế + Bóng)

Bộ

47

Cũ, hỏng

30

CSO3 250W

Bộ

12

Cũ, hỏng

31

Bóng đèn Mascot 250W CA TN

Bộ

48

Hỏng

32

CÁP NHÔM VẶN XOẮN A(2X16)

Mét

341

Nứt, vỡ, hỏng

33

Xà đỡ thẳng lệch XĐT-22-L-TH

Cái

1

Không còn phù hợp nữa

34

Xà đỡ đầu cáp ngầm XĐCN-TH

Cái

1

Không còn phù hợp nữa

35

Xà đỡ lèo XĐL-TH

Cái

1

Không còn phù hợp nữa

36

Xà đỡ cầu chì XCC-TH

Cái

1

Không còn phù hợp nữa

37

Gông treo MBA GMBA-TH

Cái

1

Không còn phù hợp nữa

38

Xà đỡ MBA XMBA-TH

Cái

1

Không còn phù hợp nữa

39

Xà chống sét van treo MBA XCSV-TH

Cái

1

Không còn phù hợp nữa

40

Xà tủ hạ thế CTHT-TH

Cái

1

Không còn phù hợp nữa

41

Bảng điện tử Video - Led

Bộ

1

Hư hỏng – phế liệu