Ngày 1/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/7/2019 do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chơn Thành ủy quyền như sau: