Ngày 16/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2018 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản thứ nhất: Tài sản trên đất và QSDĐ thuê trả tiền hàng năm đối với thửa đất số 393, tờ bản đồ số 84 tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

- Diện tích thửa đất: 2.253 m2.      

- Thời hạn cho thuê: 50 năm.

- Mục đích: Đất thương mại, dịch vụ.

- Tổng giá khởi điểm: 1.721.657.320 đồng. Trong đó: Giá trị công trình đang thi công: 1.218.247.000 đồng. Giá trị quyền sử dụng đất thuê/ năm: 503.410.320 đồng.

3.2. Tài sản thứ hai: Tài sản trên đất và QSDĐ đất thuê trả tiền hàng năm đối với thửa đất số 392, tờ bản đồ số 84 tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

- Diện tích thửa đất: 1.265 m2.                  

- Thời hạn cho thuê: 50 năm.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

- Tổng giá khởi điểm: 6.225.994.900 đồng. Trong đó: Giá trị công trình đang thi công: 5.990.882.000 đồng. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất thuê/ năm: 235.112.900 đồng.

3.3. Quyền sử dụng đất cho thuê trả tiền hàng năm đối với thửa đất số 77, tờ bản đồ số 69 tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

- Diện tích thửa đất: 1.285,4 m2.     

- Thời hạn cho thuê: 50 năm.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

Tổng giá khởi điểm: 106.559.660 đồng/ năm.

* Giá trị quyền sử dụng đất trúng đấu giá (một năm) bằng tổng giá trúng đấu giá trừ (-) giá trị tài sản gắn liền với đất.

4. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 22/10/2018 đến 17 giờ 00, ngày 13/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% (Giá trị khởi điểm quyền sử dụng đất thuê 10 năm + Giá trị tài sản trên đất). Cụ thể như sau:  

- Tài sản thứ nhất: 1.250.000.000 đồng;

- Tài sản thứ hai: 1.660.000.000 đồng;

- Tài sản thứ ba: 213.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 16/11/2018 tại Hội trường của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.