Ngày 16/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/01/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thốt Nốt ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất thuê thuộc thửa đất số 344, tờ bản đồ số 01, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ do Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thốt Nốt, Quốc lộ 91, KV. Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá.

Đặc điểm tài sản: Tổng diện tích 1.231,3m2. Mục đích cho thuê đất: Để đầu tư chợ Thạnh Phước; Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm. Trong đó:

+ Đất chợ (SKC) diện tích 697,7m2 cho thuê 27 năm. GKĐ: 3.350.000đ/m2

+ Diện tích phạm lộ giới 319,3m2 cho thuê hàng năm. GKĐ: 2.100.000đ/m2

+ Diện tích phạm quy hoạch bờ kè 214,3m2 cho thuê hàng năm.

GKĐ: 2.100.000đ/m2

* Lưu ý: - Tài sản được đấu giá nguyên lô với tổng diện tích 1.231,3m2.

- Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích khi trúng đấu giá.

- Thông tin quy hoạch: Theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 7 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Thốt Nốt.

- Quyền lợi và trách nhiệm của người trúng đấu giá thực hiện theo phương án đấu giá đã được phê duyệt

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 14/01/2019 tại nơi tọa lạc tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 14/01/2019 tại Trung tâm, giá bán 1.000.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 7.550.000 đồng/m2

* Lưu ý: Giá khởi điểm để đấu giá là tổng giá khởi điểm của từng diện tích đất. Giá trúng đấu giá sẽ được chia theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ giá khởi điểm của từng loại đất cho thuê trên tổng giá khởi điểm.

(Tiền đặt trước tương đương 100.000.000 đồng, thu từ ngày 10/01/2019 đến 09 giờ ngày 14/01/2019).

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ mở tại ngân hàng.

Người tham gia đấu giá có thể thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích khi trúng đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 14/01/2019.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 16/01/2019 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Thốt Nốt, Quốc lộ 91, KV. Phụng Thạnh 1, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, Phương thức đấu giá trả giá lên theo quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./