Ngày 15/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/3/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) của 07 lô đất (từ 243 lô 01 đến 243 lô 07) tờ bản đồ số 11 thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ngõ ông Sâm), xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau: 

Stt

Ký hiệu thửa/lô

Mặt cắt đường (m)

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng)

Hệ số

Giá khởi điểm từng lô (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

243 Lô 01

Đường bê tông 9m

193,3

1.600.000

1

309.280.000

44.000.000

30.000.000

2

243 Lô 02

Đường bêtông 9m

184,1

1.600.000

1

294.560.000

44.000.000

30.000.000

3

243 Lô 03

Đường bê tông 9m

174,9

1.600.000

1

279.840.000

44.000.000

30.000.000

4

243 Lô 04

Đường bê tông 9m

165,7

1.600.000

1

265.120.000

44.000.000

30.000.000

5

243 Lô 05

Đường bê tông 9m

156,5

1.600.000

1

250.400.000

44.000.000

30.000.000

6

243 Lô 06

Đường bê tông 9m

147,4

1.600.000

1

235.840.000

44.000.000

30.000.000

7

243 Lô 07

Đường bê tông 9m

138,1

1.600.000

1

220.960.000

44.000.000

30.000.000

Tổng cộng

1.160

1.856.000.000

308.000.000

Tổng giá khởi điểm 07 Lô đất là: 1.856.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Phí tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Hai trăm ngàn đồng)

3. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện Bàn qua số điện thoại 0935 678218 để sắp xếp thời gian.

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 15h00 ngày 11/03/2019.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, phiếu nộp tiền đặt trước và phiếu trả giá (trong giờ hành chính): từ 08h00 đến 15h00 ngày 12/03/2019.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 103 đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn)

+ Trụ sở làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (Địa chỉ: 150 đường Trưng Nữ Vương, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

- Địa điểm bỏ phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 103 đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn)

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặc trước vào tài khoảnsố 3311101703009 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm xem tài sản: Nơi tài sản tọa lạc (thôn Thanh Quýt 2 Khu vực trước ngõ ông Sâm, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn).

5. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/03/2019, tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn (Địa chỉ: số 103 đường Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: Chị Liên - 0869 143999 hoặc Vương 0935 080646.