Ngày 15/10/2018 đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 15/10/2018 tổ chức đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Quân đội do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội

Địa chỉ: Tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ...

Vốn điều lệ thực góp: 21.604.513.810.000 đồng (Hai mươi mốt nghìn sáu trăm linh tư tỷ năm trăm mười ba triệu tám trăm mười nghìn đồng)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 19.641 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      53.400.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/09/2018 đến 15h30 ngày 08/10/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          15h30 ngày 15/10/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 16/10/2018 đến 16 giờ ngày 22/10/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 22/10/2018