Ngày 14/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/6/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất ở (sử dụng lâu dài) của 03 lô đất lẻ tại phường Tam Phú và Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ đại diện làm chủ đầu tư. Thông tin chi tiết từng lô đất như sau: 

STT

Ký hiệu, vị trí

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Vị trí 1: Thửa đất số 02, tờ bản đồ số 28, xã Tam Phú

367,4

3.000.000

1.102.200.000

220.000.000

20.000.000

2

Vị trí 2: Thửa đất số 558, tờ bản đồ số 23, xã Tam Phú

240

3.000.000

720.000.000

144.000.000

20.000.000

3

Vị trí 2: Thửa đất số 160, tờ bảnđồ số 40, phường Tân Thạnh

139,3

22.500.000

3.134.250.000

626.000.000

50.000.000

Tổng cộng

746,70

4.956.450.000

990.000.000

Tổng giá khởi điểm: 4.956.450.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

(Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2. Phí tham gia đấu giá:

- 500.000 đồng/ 01 hồ sơ/ 01 lô đất (Năm trăm ngàn đồng)

3. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Các cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên

5. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá và xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: trong thời gian niêm yết thông báo, khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản thì liên lạc với Công ty để sắp xếp.

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết 11h00 ngày 11/06/2019.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký, tiền đặt trước và phiếu trả giá: từ 08h00 đến 16h00 ngày 11/06/2019.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký và phiếu trả giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản số 111002659507 tại Ngân hàng Công Thương - CN Quảng Nam của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ.

- Địa điểm xem tài sản:

+ Thửa đất số 02, tờ bản đồ số 28, thôn Phú Bình, xã Tam Phú.

+ Thửa đất số 558, tờ bản đồ số 23, thôn Phú Bình, xã Tam Phú.

+ Thửa đất số 160, tờ bản đồ số 40, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh.

6. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08h30 phút ngày 14/06/2019, tại Hội trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ (Địa chỉ: 101 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung; ĐC: (Số 150 Trưng Nữ Vương, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam); ĐT: 0869 143999 hoặc Vương 0935 080646.