Ngày 14/11/2019, đấu giá xe ô tô Ford tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Goldsun thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 14/11/2019 do Công ty TNHH MTV nhà xuất bản nông nghiệp ủy quyền như sau: