Ngày 13/12/2019, đấu giá quyền thuê thửa đất tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn ủy quyền như sau:

 1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3 tòa nhà Trung tâm phục vụ Hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

a. Tài sản đấu giá:

Quyền thuê thửa đất số 43 và thửa đất số 319 tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Vị trí địa điểm thửa đất đấu giá

- Thửa đất số 43, thuộc lô đất K5-CC44, tiếp giáp vỉa hè đường trục chính đường nội bộ cửa khẩu Tân Thanh (Đoạn từ trạm kiểm soát số 2 dọc theo đường chính đến km số 0). Theo mảnh trích đo địa chính số 05-2019, Hệ tọa độ VN 2000, thôn Nà Lầu, Tờ bản đồ 54 (436440-4-c) do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 06/3/2019, có các phía tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp đường nhánh Bắc, có cạnh dài: 29,92 m

+ Phía Nam giáp vỉa hè đường trục chính Đông – Tây, cạnh dài 30,09 m

+ Phía Đông giáp đất của Công ty TNHH MTV Thành An, cạnh dài: 37,78 m

+ Phía Tây giáp đất Công ty cấp thoát nước, có cạnh dài: 37,82 m

-Thửa đất số 319 thuộc lô đất K5-CC106.1, tiếp giáp vỉa hè đường nhánh Bắc đường nội bộ cửa khẩu Tân Thanh (Đoạn từ trục đường chính đến Chợ thế giới Phụ nữ). Theo Trích lục bản đồ địa chính số 189/TLBĐ tỷ lệ 1/1000, Tờ bản đồ số 55 do Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất xác nhận ngày 13/7/2015, có các phía tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông giáp thửa đất số 179, cạnh dài 27,22 m

+ Phía Tây giáp thửa đất số 161, cạnh dài 26,41 m

+ Phía Nam giáp thửa đất số 318, cạnh dài 32,60 m

+ Phía Bắc giáp đất vỉa hè đường nhánh Bắc, cạnh dài 32,60 m

Tổng diện tích đất để đấu giá: 2010,35 m2, trong đó:

+ Thửa đất số 43: Diện tích 1.135,0 m2

+ Thửa đất số 319: Diện tích: 875,35 m2

  Mục đích sử dụng đất: Đất công cộng, thương mại, dịch vụ.

  Thời hạn thuê đất: 50 năm.

(Mảnh trích đo địa chính 02 thửa đất kèm theo)

  b. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá  

Giá khởi điểm đấu giá quyền thuê thửa đất số 43 là: 6.600.000.000 đồng/thửa (Sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn).

Giá khởi điểm đấu giá quyền thuê thửa đất số 319 là: 4.155.000.000 đồng/thửa (Bốn tỷ, một trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 10/12/2019 tại thửa đất số 43 và thửa đất số 319 tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một triệu đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước:

- Thửa đất số 43 là: 660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

- Thửa đất số 319 là: 415.000.000 đồng (Bốn trăm mười lăm triệu đồng chẵn)

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn; số 0981000555666 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Lạng Sơn trong các ngày 10/12/2019 đến ngày 12/12/2019.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 21/11/2019 đến 11 giờ 30 phút ngày 09/12/2019 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm phục vụ Hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

b. Thẩm định Hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 10/12/2019. Do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khấu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì thực hiện.

Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ khách hàng tham gia đấu giá: chậm nhất 16h00 ngày 10/12/2019.

c. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Điều kiện được tham gia đấu giá: Thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và Luật Đất đai, ngoài ra người tham gia đấu giá còn phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

+ Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ.

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

+ Có đủ năng lực tài chính, gửi hồ sơ chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư.

+ Lập phương án sơ bộ về thực hiện dự án đầu tư trên đất khi tham gia đấu giá.

+ Có cam kết thời gian hoàn thành dự án đầu tư theo đúng tiến độ của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Mỗi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được đứng tên một người tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nộp hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2019, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá.

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp các hồ sơ, giấy tờ chứng minh các điều kiện quy định tại điểm c, mục 6 của Thông báo này.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.

+ Đã nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

+ Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn theo quy định. Trong trường hợp khách hàng không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy

ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định trong các ngày 10/12/2019 đến ngày 12/12/2019 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm phục vụ Hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 13/12/2019 tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh

Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn).