Ngày 13/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Chi cục thi hành án huyện Đak Đoa ủy quyền như sau: