Ngày 13/11/2019, đấu giá xe ô tô TOYOTA tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/11/2019 do Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản nhà nước thanh lý do Hội đồng thanh lý tài sản năm 2019 của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Định (Địa chỉ: 92C Hùng Vương- TP Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá: 01 chiếc xe ô tô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA, số loại: CAMRY 2.4G, màu: đen, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2007, biển kiểm soát 18N- 6788, số khung RL4BE42K976001866, số máy 2AZ-E066962 theo giấy đăng ký xe ô tô số 000673 do Phòng cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 29 tháng 11 năm 2007 cho Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Nam Định.

Giá khởi điểm: 380.000.000đ (Ba trăm tám mươi triệu đồng). Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/11/2019 đến ngày 11/11/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 08, 11, 12/11/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 07, 08/11/2019 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 76.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định của pháp luật khác có liên quan có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 9 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2019

(khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 169 Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định; trụ sở mới: 325 đường Trường Chinh, TP Nam Định- kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2019. Số điện thoại: 0228.3836335)