Ngày 12/9/2019, đấu giá xe ô tô DAIHATSU tại TPHCM

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/9/2019 do Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho ủy quyền như sau:

Bên có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho. Địa chỉ: 612/6 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá…:

a/ Tên tài sản đấu giá: Xe ô tô tải, đã qua sử dụng, biển số 50A-007.22, 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu DAIHATSU, số loại HIJET JUMBO, số máy 0905005, số khung S92P8700963 do Việt Nam sản xuất năm 2004, thể tích làm việc của động cơ 1.589cm3.

Chi tiết và hiện trạng theo Chi tiết và hiện trạng theo Chứng thư Thẩm định giá số 005/ĐS.1901 ngày 09/01/2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Đông Dương.

b/ Nơi có tài sản đấu giá: 612/6 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

c/ Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, phí, các chi phí khác, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo phòng chống cháy nỗ và cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường (nếu có) liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá theo quy định.

d/ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản Nhà nước thanh lý, gồm có các giấy tờ sau:

-Giấy đăng ký Xe ô tô số 057674 do Phòng CSGT-TT - Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/3/2015.

-Công văn số 1417/UBND-TCKH ngày 19/6/2015 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc thanh lý và mua mới xe ô tô chuyên dùng của Ủy ban nhân dân 10 phường thuộc Quận 1.

-Chứng thư Thẩm định giá số 005/ĐS.1901 ngày 09/01/2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thẩm định giá Đông Dương.

-Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá xe công năm 2019.

-Biên bản họp thẩm định giá xe công ngày 02/8/2019 của Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho.

-Công văn số 297/UBNDngày 16/8/2019 của của Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho về việc đề nghị đấu giá xe công của Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm: 39.859.000 đồng (Ba mươi chín triệu, tám trăm năm mươi chín ngàn đồng).

b/ Tiền đặt trước (tương đượng 20% so với giá khởi điểm): 7.971.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 09, 10 và 11/9/2019 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/1 bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho quyết định là 200.000 đồng và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với cuộc đấu giá.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 05 và 06/9/2019 (giờ hành chính), tại số 612/6 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM và liên hệ xem tài sản: chị Phương, số điện thoại: 0917729495.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/8/2019 đến ngày 09/9/2019 (giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Đối với Hộ kinh doanh và đối với tổ chức là người đại diện của Hộ kinh doanh và người đại diện của tổ chức theo quy định pháp luật.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 14 giờ ngày 12/9/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho xuất hóa đơn và bàn giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho nhận được thông báo của Trung tâm về việc người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền) tại nơi có tài sản. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho nếu có.