Ngày 11/11/2019, đấu giá hàng hóa nhập lậu do nước ngoài sản xuất tại tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2019 do Đội Quản lý thị trường số 2 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163.856.699.

Đơn vị có tài sản: Đội Quản lý thị trường số 2 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: Tổ 5 phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  Tài sản đấu giá:

1. Lô hàng hóa nhập lậu do nước ngoài sản xuất gồm 06 loại. Giá khởi điểm cả lô: 5.120.000đ.

2. Lô bóng đèn, dây đèn, rắc cắm điện, máng đèn do nước ngoài sản xuất gồm 11 loại. Giá khởi điểm cả lô: 8.950.000đ.

(Có bảng kê chi tiết từng lô tài sản kèm theo Thông báo này. Bán tách rời từng lô tài sản)

  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 05/11/2019 đến 07/11/2019 tại Kho Đội Quản lý thị trường số 2 (trong giờ hành chính).

  Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký mua và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 05/11/2019 đến 16h30 ngày 08/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính). Khách hàng có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp luật, khi đến đăng ký phải có chứng minh thư nhân dân.

  Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ/hồ sơ.

  Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (tiền đặt trước không tính lãi).

  Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày 06/11/2019 đến 16h30 ngày 08/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (trong giờ hành chính)

  Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9h ngày 11/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

  Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

  Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

BẢNG KÊ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 136/TB-TTĐG ngày 04/11/2019

của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái)

Lô bóng đèn, dây đèn, rắc cắm điện, máng đèn do nước ngoài sản xuất gồm 11 loại. Cụ thể:

TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

đồng/SP

Thành tiền

Ghi chú

1

Bóng đèn tuýp LED loại 1,2 m do nước ngoài sx

Cái

210

10.000

2.100.000

Còn mới

2

Bóng đèn tuýp LED loại 0,6 m do nước ngoài sx

Cái

30

10.000

300.000

Còn mới

3

Bóng đèn LED loại 100w do nước ngoài sx

Cái

10

30.000

300.000

Còn mới

4

Bóngđèn LED loại 50w do nước ngoài sx

Cái

10

30.000

300.000

Còn mới

5

Bóng đèn LED loại 30w do nước ngoài sx

Cái

15

50.000

750.000

Còn mới

6

Bóng đèn LED loại 20w do nước ngoài sx

Cái

50

20.000

1.000.000

Còn mới

7

Bóng đèn LED loại 5w do nước ngoài sx

Cái

50

15.000

750.000

Còn mới

8

Dây đèn LED trang trí do nước ngoài sx

m

1.200

2.000

2.400.000

Còn mới

9

Rắc cắm điện loại 3,014 do nước ngoài sx

Cái

150

1.000

150.000

Còn mới

10

Máng đèn LED loại 0,6 m do nước ngoài sx

Cái

30

10.000

300.000

Còn mới

11

Máng đèn LED loại 1,2 m do nước ngoài sx

Cái

120

5.000

600.000

Còn mới

Tổng

8.950.000

Bằng chữ: Tám triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng