Ngày 11/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ BĐS - Đấu giá Đại An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2018 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: