Ngày 10/1/2020, đấu giá xe ô tô Ford Ranger tại Hà Nội

(BĐT) -Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thành thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2020 do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản, Đơn vị bán đấu giá

- Đơn vị có tài sản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1; Địa chỉ: số 8 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Đơn vị bán đấu giá (Công ty đấu giá): Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thành; Địa chỉ: Số 24 ngõ 43 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.6620.888

2. Tên tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô Ford Ranger, đã qua sử dụng, Biển đăng ký 31A-5670 (Thông tin chi tiết tài sản xem tại hồ sơ mời tham gia đấu giá)

3. Giá khởi điểm: 41.225.000 đồng (Bốn mươi mốt triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng) Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc: di dời, quản lý, trông giữ tài sản, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, phí thuế khác… Mọi chi phí này do khách hàng trúng đấu giá thanh toán.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ pháp lý tài sản (Trong giờ hành chính):

+ Xem tài sản: Hạn cuối đến hết ngày 07/01/2020 tại Đơn vị có tài sản.

+ Xem hồ sơ pháp lý tài sản: Hạn cuối đến hết ngày 07/01/2020 tại Phòng bán và tiếp nhận hồ sơ của Công ty đấu giá (Địa chỉ: Số 5 ngách 11 ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá; Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá; Tiền đặt trước.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Hạn cuối đến hết ngày 07/01/2020 tại phòng bán và tiếp nhận hồ sơ của Công ty đấu giá.

b. Thời gian cấp và nộp phiếu trả giá (Trong giờ hành chính): Ngày 07/01/2020, ngày 08/01/2020 và ngày 09/01/2020 tại phòng bán và tiếp nhận hồ sơ của Công ty đấu giá.

c. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ

d. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng). Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 07/01/2020, ngày 08/01/2020 và ngày 09/01/2020.

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b. Phương thức bán đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, bán theo hiện trạng tài sản

7. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và Quy chế đấu giá do Công ty đấu giá ban hành.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 30 phút ngày 10/01/2020 tại Phòng đấu giá Công ty đấu giá (Địa chỉ: Số 24, ngõ 43 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).