Ngày 10/01/2019, đấu giá 53 kg tổ yến dạng thô tại tỉnh Kiên Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang ủy quyền vào ngày 10/01/2019 như sau: