Ngày 09/03/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Gia Lâm vào ngày 09/03/2019  như sau:

1. Khu đất đấu giá: Tại thôn 4, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm gồm  23 thửa (ký hiệu từ LK1-1 đến LK1-17 và từ LK2-1 đến LK2-6). Giá khởi điểm: 25.000.000 đ/m2. Bước giá: 200.000 đ/m2. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ. Tiền đặt trước tương ứng theo từng thửa đất (Chi tiết theo Hồ sơ mời đấu giá).

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ 18/02/2019 đến ngày 07/03/2019 (giờ hành chính) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 06 và 07/03/2019 (giờ hành chính) nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 21210000595555 tại BIDV chi nhánh Tây Hồ chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đấu giá Số 5 - Quốc Gia. Nội dung chuyển khoản: Theo hồ sơ mời đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, ngày 22 và 25/02/2019 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00’, ngày 09/03/2018 (thứ Bảy) tại Hội trường khu B2 - UBND huyện Gia Lâm, số 27 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Gia Lâm. ĐT: 024.38.768.930. Tham khảo hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn).