Đấu giá xe ô tô tại Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản lần 6 do Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 11 xe ô tô thanh lý.

STT

Loại xe

Năm SD

Số khung

Số máy

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Daihatsu

1997

S92V-8700032

0 666546

28.350.000

5.000.000

2

Toyota (15 chỗ)

2000

RZH114-9006151

1RZ-2365144

89.100.000

17.000.000

3

Toyota (15 chỗ)

1997

RZH1149003604

1RZ1293973

68.040.000

13.000.000

4

Kia

1996

K12VK002318

B3927002

43.173.000

8.000.000

5

Toyota (12 chỗ)

2000

RZH1149006119

1RZ2358002

89.100.000

17.000.000

6

Mazda (15 chỗ)

1998

SRY0E2MH000173

FE317128

28.350.000

5.000.000

7

Toyota

1997

RZH1149003582

1RZ1284151

60.750.000

12.000.000

8

Nissan VIP

1993

CDUY31-175884

VG30-6602663N

97.200.000

19.000.000

9

Mazda 626

1995

GE10S1-MH000096

FS-486841

42.930.000

8.000.000

10

Toyota

1992

YS132-1001289

4Y03531173

86.751.000

17.000.000

11

Daewoo

2004

VVAVAL4H00941

X25D1025424K

125.712.000

25.000.000

 

2. Tiền bán hồ sơ: Từ 100.000 đồng đến 200.000đồng/hồ sơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/01 đến 16h00 ngày 24/01/2018 tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/01 đến 16h00 ngày 24/01/2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

5. Tiền đặt trước: Từ ngày 22/01 đến 16h00 ngày 24/01/2018 nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ số: 2700201006642 tại Agribank - CN Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/01 đến 16h00 ngày 24/01/2018 các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã xem tài sản, đã nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, nộp phiếu trả giá và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 25/01/2018 tại Nhà văn hóa khu 9, P.Gia Cẩm.

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - Số 36, đường Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 01697689269 – 0868162555

- Phòng Tài chính, HCSN và Công sản - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ - Số 3, đường Trần Phú, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.