Đấu giá xe ô tô tại Hòa Bình

(BĐT) - Công ty CP tài chính đấu giá Hoà Bình thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau: