Đấu giá xe ô tô tại Đồng Nai

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

TS: Xe ô tô 07 chỗ ngồi, nhãn hiệu Shuguang, biển số 60C-1274 đã qua sử dụng (sử dụng từ năm 2006) của Bệnh viện Nhi đồng – Đồng Nai. Năm sản xuất: 2005 - Tại: Việt Nam.

GKĐ chưa thuế: 60.000.000 đồng. Tiền hồ sơ đấu giá 150.000 đồng, tiền đặt trước 6.000.000 đồng. Thời gian xem tài sản: 08 giờ 00” – 16 giờ 00”, ngày 16 - 19/7/2018 tại Bệnh viện Nhi đồng – Đồng Nai.

Tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 12/7/2018 đến 16 giờ 00” ngày 20/7/2018. Thời gian dự kiến đấu giá: Lúc 09 giờ 00”, ngày 23/7/2018.

Đấu giá bằng hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc bán đấu giá (Phương thức: Trả giá lên).

Nhà đầu tư tham gia đấu giá nhận: Thông báo bán đấu giá, Quy chế bán đấu giá tại Công ty Cổ phần Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai. Địa chỉ: 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai).

Điện thoại số: 0251.6250084 – 0973696982.