Đấu giá vật liệu, vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ nhà tại Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang (số 17 đường Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) thông báo đấu giá tài sản ngày 10/8/2018 do Trường Trung cấp Kinh Tế - Công Nghệ Cai Lậy (Số 12 đường 868 Khu phố 2, Phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Vật liệu, vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ hai ngôi nhà số 4 và số 5 của Trường Trung cấp Kinh Tế - Công Nghệ Cai Lậy.

Nơi có tài sản đấu giá: Trường Trung cấp Kinh Tế - Công Nghệ Cai Lậy.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 03,06 tháng 8 năm 2018 trong giờ hành chính tại Trường Trung cấp Kinh Tế - Công Nghệ Cai Lậy. Khi xem tài sản phải có giấy giới thiệu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 07/8/2018.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.774.000đồng (Bốn triệu bảy trăm bảy mươi bốn ngàn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 900.000đồng/hồ sơ (Chín trăm ngàn đồng/hồ sơ). Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 07,08,09/8/2018 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 07/8/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có chứng nhận của tổ chức công chứng) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

— Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08giờ00 ngày 10 tháng 8 năm 2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện tháo dỡ:

- Thời gian thực hiện tháo dỡ và bàn giao lại mặt bằng cho Trường Trung cấp Kinh Tế - Công Nghệ Cai Lậy không quá 07 ngày kể từ ngày Trường Trung cấp Kinh Tế - Công Nghệ Cai Lậy giao tài sản cho người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá phải chịu mọi chi phí tháo dỡ, vận chuyển…

- Người trúng đấu giá chỉ được tháo dỡ tính từ mặt đất trở lên, không được đào nền, móng.

- Người trúng đấu giá phải thu gom, dọn dẹp sạch sẽ trả lại mặt bằng sạch cho Trường Trung cấp Kinh Tế - Công Nghệ Cai Lậy.

- Người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn về lao động, khi đập phá, tháo dỡ phải giữ trật tự và không làm ảnh hưởng đến các công trình liền kề.

Ghi chú: Hai ngôi nhà số 4 và số 5 nằm ở khuôn viên sân sau của Trường nên xe có tải trọng lớn không vào được.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc điện thoại 0273 3878 775 để biết thêm chi tiết./.