Đấu giá thép xây dựng các loại tại TP.HCM

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần sản xuất Thép Việt Mỹ ủy quyền như sau: