Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, địa chỉ: Số 50 Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

3. Tên tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất và nhà tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số KT03/3, khu dân cư số 1 Phần Lăng, số 65 Lê Thị Tính, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Diện tích 90 m2; đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài; diện tích xây dựng 84 m2; diện tích sử dụng 264 m2; kết cấu nhà mái tôn + đúc, tường xây, nền gạch hoa, nhà 3 tầng (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN971781, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H12280 do UBND quận Thanh Khê cấp ngày 22/10/2008). Tại thời điểm kê biên tài sản ngày 25/5/2018, kết cấu nhà là 4 tầng, móng trụ, dầm sàn,bê tông, cốt thép, tường xây nền gạch men, mái bê tông cốt thép và tôn, diện tích xây dựng 84 m2, tổng diện tích sử dụng 317 m2. Giá khởi điểm tài sản là: 4.431.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm ba mươi mốt triệu đồng y)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 23/7/2018 tại số 65 Lê Thị Tính, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 23/7/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ 500.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 886.000.000 đồng

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 23/7/2018; Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 ngày 26/7/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên

10. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website:www.daugia.danang.gov.vn ./.