Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (HĐ 77): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 519376, diện tích 323 m2đất trong đó 60 m2 đất ở, 215 m2 đất trồng cây lâu năm, 48 m2 đất lưu không; thửa đất số: 193, tờ bản đồ số: 7, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/6/2011 cho ông Trịnh Văn Quyết và bà Trịnh Thị Thường. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH xây dựng Việt Long vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Trung Hòang, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.1.1. Giá khởi điểm: 800.000.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 80.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 8.000.000 đồng

1.2. Tài sản thứ 2 (HĐ 78): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 208374, diện tích 179 m2đất ở tại nông thôn; thửa đất số: 196, tờ bản đồ số: 7, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 17/9/2012, cho hộ ông Trịnh Văn Đăng. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho Công ty TNHH xây dựng Việt Long vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Trung Hòang, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 510.000.000 đồng

1.2.2. Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 5.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ 79): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG 547707, diện tích 239 m2đất ở tại nông thôn; thửa đất số: 4, tờ bản đồ số: 6, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 01/12/2011 cho ông Nguyễn Văn Vân. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 3 tầng, nhà cấp 4 và sân lát gạch đỏ. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.3.1. Giá khởi điểm: 1.187.000.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 120.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4 (HĐ 80): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 382945, diện tích 270 m2đất ở; thửa đất số: 189B, tờ bản đồ số: 07, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 28/12/2001 cho hộ ông Nguyễn Đình Quân. Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Văn Vân vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Nội, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.4.1. Giá khởi điểm: 1.184.000.000 đồng

1.4.2. Khoản tiền đặt trước: 110.000.000 đồng

1.4.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.5. Tài sản thứ 5 (HĐ 81): Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 467032, diện tích 261 m2đất trong đó 120 m2 đất ở, 141 m2 đất trồng cây lâu năm; thửa đất số: 20, tờ bản đồ số: 5, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/01/2013 cho hộ ông Tào Đức Vấn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4, nhà mái bằng và công trình phụ. Tài sản thế chấp tại Agribank CN huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Văn Vân vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Phú Bến, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.5.1. Giá khởi điểm: 405.000.000 đồng

1.5.2. Khoản tiền đặt trước: 40.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 4.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016

2.2. Tiền hồ sơ: Miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 24/7/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 18/7/2018 đến ngày 19/7/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 27/7/2018 (Thứ 6) tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây;

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909